Overige vormen van voetbal voor mensen met een beperking.

Voetbal kent, naast CP-voetbal, meerdere vormen voor mensen met een beperking:

G-voetbal, ID-voetbal en voetbal voor blinden en amputee voetbal.

G-voetbal wordt gespeeld door mensen die door een lichamelijke of verstandelijke beperking belemmerd zijn in hun bewegingsmogelijkheden.
G-voetbal wordt gespeeld in G-teams die onderdeel zijn van een KNVB vereniging. De KNVB organiseert een aparte G-competitie, waarbij uitgangspunt is zoveel mogelijk de spelregels van het 'gewone voetbal' te hanteren.

Bij ID-voetbal (intellectual disability) zijn de FIFA-regels maatgevend; er wordt op een normaal voetbalveld 11 tegen 11 gespeeld. Er is een nationaal ID-team dat Nederland vertegenwoordigt bij internationale wedstrijden. De beste voetballers met een IQ-score lager dan 75 komen in aanmerking voor dit team. De spelers van dit team komen veelal uit het speciaal onderwijs en voetballen vaak bij een KNVB-vereniging in een regulier elftal.

CP- en ID-voetballers kunnen dus ook in het G-voetbal terecht! Voor meer informatie over voetbal en de G-competitie, kijk ook bij de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, www.knvb.nl Voor ID-voetbal zie ook www.idvoetbal.net.

Voetbal voor blinden wordt in Nederland niet in competitieverband gespeeld.