Vrijdag 25 januari viel een belangrijke beslissing voor het CP-voetbal. Het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) besloot dan namelijk welke sporten tot het Paralympisch programma van de Spelen van 2024 in Parijs zullen behoren. Van de 23 geselecteerde sporten, valt één sport af. Tot onze grote teleurstelling heeft het sterke bid van de International Federation of CP Football (IFCPF) niet geleid tot deelname aan het Paralympische Spelen van 2024. Van de 23 sporten die nog in de race waren om deel te nemen, heeft het IPC helaas besloten dat het CP-voetbal geen onderdeel zal zijn van het programma. Logischerwijs zijn wij hier buitengewoon teleurgesteld in.

Op korte termijn heeft deze beslissing geen invloed op de toekomst van het nationale CP-voetbal. De planning van dit seizoen staat vast en zal verder worden uitgevoerd. De KNVB speelt een belangrijke rol in de besluitvorming over de lange termijn. Hierover zullen nog gesprekken gevoerd worden. Op een later moment communiceren wij hier meer over.
De staf van het CP-voetbal is teleurgesteld, maar kijkt desalniettemin met een positieve blik vooruit richting het WK in Sevilla! Op 16 maart vindt er weer een CP-brede trainingsdag plaats waar alle vertegenwoordigde jeugdteams en het A-team aanwezig zijn. Op deze dag zullen we e.e.a. nog verder toelichten en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Over de genomen beslissing verklaart IPC-voorzitter Andrew Parsons het volgende: “De IPC heeft 23 sterke bids beoordeeld, welke allemaal geschikt waren voor deelname aan de Spelen. Dit benadrukt de groeiende sterkte van de Paralympische Beweging.”

Toch heeft de IPC dus besloten CP-voetbal af te laten vallen, wat op de volgende manier uitgelegd wordt: “We hebben alle mogelijkheden bekeken om CP-voetbal in te passen in het programma. Wanneer dit zou gebeuren, heeft dit grote impact op de ‘gender balance’ (meer mannen dan vrouwen) van de Spelen. (…) Ondanks een sterk bid en een excellente vooruitgang in de afgelopen vier jaar, hebben wij besloten CP-voetbal niet in te passen in het sportprogramma van Parijs 2024. We weten dat de CP-voetbalgemeenschap teleurgesteld zal zijn in onze beslissing, maar als de sport vooruitgangen blijft maken en de vrouwentak van de sport zich ontwikkelt, dan zal het een veel sterkere positie hebben om deel te nemen aan toekomstige Paralympische Spelen.”


Voor verdere toelichting, zie de website van de IFCPF: ifcpf.com