GELSELAAR – De Stichting Doelpunt zet zich in om kinderen van 6-16 jaar met een motorische of meervoudige beperking op aangepast niveau te laten voetballen. De praktijk leert dat veel voetbalverenigingen geen mogelijkheden hebben om dergelijke kinderen in hun bestaande elftallen in te passen en bovendien veelal geen G-voetbalelftal hebben. Het gevolg is dus dat kinderen met een motorische beperking niet toegelaten kunnen worden als lid. Maar zelfs al is er wel sprake van G-voetbal binnen een club, dan nog is de bekendheid daaromtrent te gering en draait het bovendien hoofdzakelijk om kinderen met een geestelijke beperking en niet met een motorische.

De Stichting Doelpunt heeft zich het lot van deze doelgroep aangetrokken en is al zeven jaar bezig met de promotie van het voetbal in de Achterhoek en Twente. Zondag 12 november houdt zij daarom wederom een CP-voetbaldag, in Gelselaar.
Lees verder op het Achterhoeks Nieuws