Stichting Doelpunt

GELSELAAR - De Stichting Doelpunt zet zich in om kinderen van 6-16 jaar met een motorische of meervoudige beperking op aangepast niveau te laten voetballen. De praktijk leert dat veel voetbalverenigingen geen mogelijkheden hebben om dergelijke kinderen in hun bestaande elftallen in te passen en bovendien veelal geen G-voetbalelftal hebben. Het gevolg is dus dat...